DRUŽINA

Prosim za pomoč v molitvi za mojo družino. Ljubega BOGA prosim za srečno opravljen izpit moje hčere. Prosim za več ljubezni, spoštovanja in vere.