DRUŽINA

Hvala Vam za vse vaše molitve. Kako toplo mi je v srcu ob misli da molite za nas, da nismo sami, da se zkupaj v molitvi obračamo h Gospodu. Prosim Vas molite za našo družino, za spreobnjenje mojega moža, sina snahe in bodočega zeta. Pa tudi za hčerko, da bi ohranila vero in iz nje črpala moč za življenje. Za brata alkoholika in za mojo bolno mamo, pa tudi zame. Hvala Vam.