DRUŽINA

Prosim, molite tudi za mojo družino, zame, moža in dve hčerkici, za zdravje, razumevanje, ljubezen in Božji blagoslov.