DRUŽINA

Hvala Bogu za uslišane prošnje. Hvala dobrim ljudem za pomoč Bog jim povrni. Prosim vas za pomoč v molitvi, da bi dokončali hišo, da bi hčerki imeli oziroma obdržali službo in se cerkveno poročili. Pridi Sveti Duh in nas vodi po pravi poti, prosim za blagoslov najinega zakona poživi nam vero. Prosim tudi na najmlajšo hčerko Bog jo blagoslavljaj. Prosim za blagoslov dela in poslov.