DOBRA MATI

Prosim molite, da bom dobra mati in žena ter za naše zdravje, predvsem za mojo alergijo. Bog povrni!