DIPLOMA IN SLUŽBA

Prosim vas, da molite, da bi mi uspelo čim prej diplomirati in dobiti službo, ki me bo osrečevala. Hvala! Naj vam dobri Bog povrne!