DELOVNO MESTO

Molite, sestre, da bi uvajanje na delovno mesto potekalo gladko. Gospod Sveti Duh, podeli mi notranji mir, vodi oje delo, varuj me nezbranosti, napoji me z živo vodo. Slava Gospodu!