DEDIŠČINA

Prosim Boga, da mi pomaga pri mojem dedovanju – pri sklenitvi zunajsodnega dednega dogovora, in pri sodnem postopku, če do tega pride. Prosim in se zahvaljujem.