BOŽJA VOLJA

Prosim molite, da bi se odprlo moje srce za Boga in da bi spoznal njegovo voljo za moje življenje. Bog povrni.