BODOČA DRUŽINA

Prosim vas za molitev, da bi mi bila dana možnost spoznati življenjskega sopotnika in si z njim ustvariti lepo družino. Hvala in Bog povrni.