BLAGOSLOV V PRIPRAVI NA ZAKON

Prosim Vas molite zame in za mojega bodočega moža. Naj naju spremlja božji blagoslov. Bog Vam povrni.