BLAGOSLOV

Prosim Vas molitev za blagoslov mene, dekleta in najine zveze, da bi ostala odgovorna kristjana in da bi zivela za Kristusa. Prosim pa Vas še za sprejetje na fakulteto na katero si močno želim priti in blagoslov v nadaljnem življenju. Bog Vam povrni!