Biti več

Dogodke današnjega dne bi lahko razdelila v dva dela. Prvi del dneva je bil izlet v Campus do Jordao skupaj s srednješolci iz Guaratingueta, ki v Casi Betania obiskujejo program Projeto SER+. Drugi del dneva pa je bil spoznavno  družabni večer skupaj z mladino iz domačega kraja.