Birmanci iz župnije Šentvid pri Grobelnem

V petek zvečer, 8. aprila, smo se birmanci in animatorji zbrali v Žalcu, na duhovnem vikendu za birmance, ki je nosil naslov Vi ste moji prijatelji. Skozi celoten vikend smo se med seboj še bolj spoznavali, povezovali in se predvsem duhovno bogatili.