Birmanci iz Zasipa in Bleda na Koprivniku

Prejeli boste Svetega Duha. Ja, pri zakramentu svete birme. Mnogo darov ima pripravljenih za nas. Bi jih znali našteti, prepoznati v naših življenjih?