AGORA’ – 9. srečanje mladih Sredozemlja

VI STE SOL ZEMLJE. VI STE LUČ SVETA.

P. Matteo Ricci – model evangelizacije in inkulturacije

8 – 12 september 2010

sprejem in namestitev v nekaterih italijanskih škofijah

12 – 19 september 2010

Loreto – Center Janeza Pavla II

Macerata – Domus San Giuliano

IX. Srečanje mladih Sredozemlja – AGORA’ DEI GIOVANI DEL MEDITERRANEO – je vezano na praznovanje 900. letnice smrti velikega misijonarja iz Macerate – jezuitskega patra p. Mattea Riccija (Macerata 1552 – Peking 1610). Sredozemlje, kjer je središče Jeruzalem – Sveta dežela kristjanov je po nekem zemljevidu iz XVI. stoletja središče sveta. Iti torej naproti Vzhodu, pomeni za Agora’ – 9. srečanje mladih uresničiti oznanilo, ki je izšlo prav iz Jeruzalema: »Pojdite do skrajnih mej sveta«! S psalmistom lahko tudi mi rečemo: »Vsi smo tam rojeni«. S p. Matejem Riccijem, pričo, ki je inkulturirala vero in evangelizirala kulture, želimo obnoviti, s pogumom in brez strahu dialog med kulturo in vero.

Pričakujemo 90 udeležencev, ki prihajajo iz 26 narodnosti Sredozemlja, 30 mladih prihaja iz Vzhodnih dežel, 10 pa je sodelujočih jezuitov. Tako število omogoča gradnjo odnosov, ki so močna izhodiščna točka za izkušnjo. Tematika letošnjega srečanja želi mladim udeležencem predstaviti izredno osebnost p. Mateja Riccija in po njegovem zgledu razviti trajen dialog med mladimi generacijami Vzhoda in Zahoda, ki se srečujejo na Sredozemlju z vizijo nove evangelizacije v času globalizacije, ki zahteva nenehno kulturno soočanje (inkulturacijo) in sveže misijonsko delovanje v stilu učlovečenja.

 

Na srečanje bo odšla tudi predstavnica VIDES SLOVENIJA; Jasmina Pišek iz Maribora