75 let živi spomenik Mariji

Evangeljski odlomek nas vabi, da v polnosti živimo svoje krščanstvo in tako stopimo pred Gospoda v svatovskem oblačilu. »Veliko je poklicanih …« Ob tem mi misel preskoči na drugo polje. Gospod me je poklical v redovniško življenje, da kot HMP pomagam mladim odkrivati vrednote za ohranitev svatovskega oblačila. Bogu hvala za dar don Boskove karizme. Bogu hvala za tisti 15. oktober leta 1936, ko so se 4 slovenske sestre vrnile iz Italije v domovino in v tem duhu začele vzgajati mlade. O, koliko mladih je v teh 75 letih po sestrah HMP začutilo Božjo ljubezen!

Ta 75. letnica je polna zahvale za vse veselje in radosti, za težave in bridkosti, za vse mlade, ki so nam bili v tem času zaupani. Bogu hvala za vse tiste sestre, ki so že stopile na nebeško gostijo, za njihove zglede ljubezni in darovanja. Bogu hvala za sosestre sedanjega časa, ki z navdušenjem izžarevajo salezijansko veselje. Bogu hvala tudi za dekleta, ki ne bodo preslišale Gospodovega vabila: »hodi za menoj« in bo karizma še naprej živa. Vrhovna mati nam pravi:

»Izročimo se Mariji, naj še naprej varuje svoj živi spomenik in ga stori vedno lepšega in privlačnejšega.«

s. Anica Ž.